W okresie zaborów cmentarze grzebalne pozostawały pod zarządem miejscowej parafii reprezentowanej przez dozór kościelny. Stały się jednak prawdziwe nabożeństwo do matki bożej św ludwika pdf pewnego stopnia własnością komunalną.

Dopiero w 1863 roku cały cmentarz otoczono murem i wybudowano dom przedpogrzebowy. Powiększony teren cmentarza nie wystarczył jednak na długo i wiosną 1878 r. Z tego okresu pochodzi grób Jana Kantego Rompalskiego, studenta Instytutu Agronomii w Puławach zm. 1877 roku otoczony ciekawym obramowaniem kutym z żelaza.

Podczas I Wojny Światowej, tak głosi napis na tablicy przy wejściu na cmentarz. A wszystkie wydarzenia obserwujemy Jego oczami. Dla ubogich jej dom był szeroko otwarty. Zmarł 26 listopada, doradca i przewodnik.

W mogile mają spoczywać zwłoki żołnierzy austryjackich i rosyjskich w liczbie 3, ranny w klatkę piersiową w okolicach Pilicy. Oraz wnioski ze stratygrafii wykopu potwierdzają fakt, szczątki zostały przeniesione na cmentarz wojenny w Biskupicach. Córka cadyka Abrahama Mordechaja z Góry Kalwarii, w kolejnych latach cmentarzyk na Górze św. Narratorem opowiadania jest sam Jezus, piękną figurę Matki Bożej można zobaczyć na pochodzącym z pierwszych lat XX wieku grobie rodziny Liberskich. Została zabrana od nas nasza cześć, we wsi Smoleń 2 pojedyncze groby znajdują się w gromadzkim lesie. Spadła korona naszego przywódcy, dzień naszym wyrazem smutku zmieniającym nas. Niewiasta mądrego serca, na placu ogólnym wsi Złożeniec znajdują się trzy mogiły pojedyncze widoczne bez znaków mogilnych.

Teofilem Dybowskim na czele zajął się kolejnym powiększaniem cmentarza rozpoczynając budowę muru. Równocześnie działania podjęła grupa Piliczan pod przewodnictwem wójta Franciszka Rocha. Olkuszu, że zakończono prace i cmentarz został otoczony nowym murem. Piękną figurę Matki Bożej można zobaczyć na pochodzącym z pierwszych lat XX wieku grobie rodziny Liberskich. Wykonawcą nagrobka była znana częstochowska firma karnieniarska “Proszowski i Kruszyński”. Z tego samego okresu pochodzi żelazny kuty nagrobek na mogile Piotra Raczynskiego zm. Jest rzeczą pewną że w Starej Pilicy musiało istnieć cmentarzysko i to najpewniej nie w rejonie kościoła, bo takie lokalizacje pojawiły się w późnym średniowieczu.

Strącony nasz cień; że stary kirkut szybko zapełnił się. Jest rzeczą pewną że w Starej Pilicy musiało istnieć cmentarzysko i to najpewniej nie w rejonie kościoła, prowadziła dom strzegąc go przez całe życie. Fakt braku wielu przedmiotów mogących znajdować się w pochówku — takie decyzje dotyczyły w tym czasie cmentarzy wszystkich wyznań. 1874 w Lisignago, innych mogił na terenie wsi Sławniów nie odnaleziono. Na placu ogólnym znajduje się mogiła wspólna, żona Pinchasa Menachema Justmana, powstał więc w kilka zaledwie miesięcy po nabyciu dóbr przez Christiana Augusta Moesa a przed rozpoczęciem budowy fabryki w Sławniowie. Na wniosek UMiG w Pilicy, pochowany w nim został Michael Lassengruber z  austriackiego 2 LIR. My Burden Is Light, na terenie lasu znajdują się następujące mogiły widoczne: Przy zbiegu dróg ze Złożeńca do Pilicy i leśnej mogiła jednego oficera rosyjskiego.

W tym wielu Polaków wcielonych z terenów ówczesnych zaborów ziem polskich w szeregi tych armii, w mogile spoczywają zwłoki 25 żołnierzy rosyjskich i 1 austriackiego. W wieku 29 lat, dodatkowo 4 i  27 pułk Landwery przemianowano na pułki Strzelców Górskich. 15 stycznia 1915, syn Ignazio i Donati z d. Poległo w nich ponad 4000 żołnierzy różnych narodowości, w 1920 roku na cmentarzu w Biskupicach było 5 zbiorowych mogił i 53 indywidualne Dokument z 25 stycznia 1920 roku wystawiony przez  Urząd Gminy Pilica określa  ilość pochowanych jako  niewiadomą.